Biuro Rachunkowe Monika Nowogrodzka

Usługi księgowe

prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych oferujemy:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT, VAT-UE),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczenie amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, informacje dodatkowe),
 • opracowanie sprawozdań dla GUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie opracowań, zestawień na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
 • składanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT, VAT-UE)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczenie amortyzacji,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • opracowanie sprawozdań dla GUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • składanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS.

ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzenie zeznania rocznego.

wyprowadzanie zaległości

oferujemy pomoc w wyprowadzeniu wszelkich zaległości powstałych w zakresie księgowości w Państwa firmie, ponieważ wiemy, że na skutek różnych zdarzeń losowych takie sytuacje się zdarzają.

VZM- zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

oferuję Państwu pomoc w przygotowaniu wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (remont mieszkania, budowa czy rozbudowa domu, lokalu mieszkalnego) poniesionych od dnia 01.05.2004r.

PIT-y roczne osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Korzystanie z witryny brnowogrodzka.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które mogą być zapisane w folderze przeglądarki na dysku użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

AKCEPTUJĘ